Giải pháp bảo vệ website toàn diện

Kết hợp sức mạnh của tường lửa Web Application Firewall cùng hệ thống Multi CDN và công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, tạo nên giải pháp bảo vệ website toàn diện trên nền tảng đám mây, giúp ngăn chặn triệt để các cuộc tấn công vào lỗ hổng web, các cuộc tấn công DDoS, Botnet, Crawler và các mối nguy hại tiềm ẩn khác từ bên ngoài.

Thiết lập bảo mật chi tiết

Tùy chỉnh các thiết lập về cấu hình whitelist, blacklist, xác định vị trí người dùng, tùy chỉnh rule cho các lỗ hổng như XSS, SQL injection và các quy tắc bảo mật khác.

Khả năng chống DDoS mạnh mẽ

Kết hợp hệ thống Multi CDN trên toàn cầu để ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công DDoS, đảm bảo lớp 3, 4 và 7 (lớp ứng dụng web) luôn luôn được bảo vệ.

Luôn luôn tự động bảo vệ

Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI dựa trên hệ thống giám sát người dùng thực (RUM) sẽ tự động thay đổi địa chỉ IP khi phát hiện bất kỳ hình thức tấn công nào.

Báo cáo chi tiết từ hệ thống

Hệ thống tự động thu thập và phân tích các thông tin chi tiết như hacker tấn công vào lỗ hổng nào, theo hình thức nào và cảnh báo lại về cho người dùng

Báo cáo các cuộc tấn công vào lỗ hổng web

Báo cáo chi tiết các yêu cầu truy cập

Báo cáo các cuộc tấn công vào website